กิจกรรมเคลื่อนไหวและเข้าจังหวะ

กิจกรรมเสริมประสบการณ์

กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

เรื่อง ลูกข่างหลากสี ชั้นอนุบาล 1-3

เรื่อง กลิ่นอะไรเอ่ย ชั้นอนุบาล 1-3

เรื่อง ฟังซิเสียงอะไร ชั้นอนุบาล1-3

เรื่อง ชิมรสชาติ ชั้นอนุบาล 1-3

เรื่อง คุณสมบัติของมะนาว ชั้นอนุบาล 1-3

เรื่อง ความลับของสีดำ ชั้นอนุบาล1-3

เรื่อง สถานีเติมลม ชั้นอนุบาล 1-3

เรื่อง จม ลอย ชั้นอนุบาล1-3

เรื่อง ชั่ง ตวง วัด ชั้นอนุบาล1-3

เรื่อง แสง เลี้ยว เบน ชั้นอนุบาล1-3

เรื่อง แสงสีขาวกับรุ้ง