กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม – อารมณ์ สำหรับเด็ก อายุ 2 – 5 ปี

(Self care and Self learn)

            เด็กปฐมวัย

    กับการเรียนรู้เทคโนโลยี

          สะเต็มศึกษา

        ในระดับปฐมวัย

English song and learn

Hello English Songs (Teaching English Greetings)

      คำศัพท์ภาษาอังกฤษสัตว์ 50 ชนิด

        | Animals | Learn and song

คำศัพท์ภาษาอังกฤษผลไม้

50 ชนิด | Fruit | Learn and song

นับเลข 1-20 ภาษาอังกฤษ

| Number 1-20 | Learn and song

วิทยาศาสตร์การทดลอง

กุ๋งกิ๋ง | วันเเสนสนุกของกุ๋งกิ๋ง ตอน ทดลองวิทยาศาสตร์

หมึกลอยได้

     กุ๋งกิ๋ง | วันเเสนสนุกของกุ๋งกิ๋ง 

  ตอน น้ำเดินได้

              กุ๋งกิ๋ง | วันเเสนสนุกของกุ๋งกิ๋ง

     ตอน ทดลองวิทยาศาสตร์ ขวดนักดำน้ำ

คณิตศาสตร์แสนสนุก

          เกมนับจำนวน 1-10 จากภาพ 

                        (ชุดที่ 1)

          เกมนับจำนวน 1-10 จากภาพ 

                        (ชุดที่ 2)